Điều khoản

Đăng vào: 11/05/2017

Chúng tôi xin chân thành cám ơn các bạn đã quan tâm và có mong muốn sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Trước khi bắt đầu tham quan tinmoinhadat.vn cũng như sử dụng các dịch vụ trên trang website, xin vui lòng đọc cẩn thận và ghi nhớ Điều khoản Thoả thuận và sử dụng dịch vụ này. Việc sử dụng hoặc truy cập vào website tinmoinhadat.vn sẽ được hiểu là sự chấp nhận và đồng ý ràng buộc vào Điều khoản Thoả thuận và sử dụng dịch vụ này.
1. Trách nhiệm đối với người sử dụng
Khi đã trở thành khách hàng của tinmoinhadat.vn bạn phải đồng ý chấp nhận những quy định sau:
Khách xem xét những điều khoản này và phải đồng ý tuân theo tất cả những định về mặt pháp lý khi những quy định đó được đưa ra trên tinmoinhadat.vn
Khách hàng sẽ giữ an toàn và bí mật tên đăng nhập và mật khẩu khi sử dụng website này, đồng thời bạn cũng sẽ buộc phải thực hiện đầy đủ những quy định chung về việc sử dụng tên đăng nhập và mật khẩu của website như, không tiết lộ thông tin đăng nhập, không sử dụng Dịch vụ bằng tên đăng nhập và mật khẩu của người khác. v.v.
Khách hàng sẽ chỉ có thể đăng quảng cáo các bất động sản sẵn có đối với việc bán hoặc cho thuê trong phạm vi của đơn đặt hàng, và mỗi bất động sản đó có thể chỉ được niêm yết một lần.
Khách hàng có quyền đưa ra xem xét việc niêm yết bất động sản từ nguời chủ bất động sản đã niêm yết.
Bất động sản được niêm yết quảng cáo không vi phạm bất cứ những quy định luật pháp hay những chuẩn mực luật pháp nào ( bao gồm nhưng không giới hạn đối với những luật lệ của mạng internet, của ngành bất động sản, ngành công nghiệp quảng cáo cũng như những luật lệ được áp dụng tại địa phương, quốc gia ).
Không được gửi hoặc chuyển các thông tin bất hợp pháp, đe doạ, lạm dụng, bôi nhọ, nói xấu, khiêu dâm, phi thẩm mỹ, xúc phạm hoặc bất kỳ loại thông tin không đúng đắn, bao gồm truyền bá tin tức góp phần hay khuyến khích hành vi phạm tội, gây ra trách nhiệm pháp lý dân sự hoặc vi phạm luật bất kỳ của một địa phương, bang, quốc gia, hay luật quốc tế nào;

Không được gửi hay chuyển các thông tin, phần mềm, hoặc các tài liệu khác bất kỳ, vi phạm hoặc xâm phạm các quyền của những người khác, trong đó bao gồm cả tài liệu xâm phạm đến quyền riêng tư hoặc công khai, hoặc tài liệu được bảo vệ bản quyền, tên thương mại hoặc quyền sở hữu khác, hoặc các sản phẩm phái sinh mà không được sự cho phép của người chủ sở hữu hoặc người có quyền hợp pháp;

Tất cả các danh sách bất động sản quảng cáo được đệ trình từ các đại lý đã được cấp phép sẽ bao gồm giấy chứng nhận kinh doanh bất động sản, nơi đăng ký kinh doanh, tên công ty, và tên người được cấp phép đăng ký. Các bất động sản được cấp phép đăng ký sẽ đủ điều kiện để được quảng cáo trên trang web.
Trong vòng 72 giờ, sau khi một bất động sản đã niêm yết quảng cáo đạt được một thoả thuận cho thuê hoặc bán thì khách hàng sẽ phải lưu lại hoặc di rời bất động sản đã niêm yết này khỏi website.
Khi được yêu cầu, tinmoinhadat.vn sẽ lưu lại, di rời, cập nhật hoặc kéo dài các thời hạn niêm yết bất động sản. Khi một quảng cáo bất động sản nào không thực hiện điều quy định trên trong vòng 24h, tinmoinhadat.vn có thể sẽ di rời mục quảng cáo đó khỏi website.
tinmoinhadat.vn có thể giám sát, kiểm duyệt hoặc di rời bất cứ niêm yết bất động sản trên website.
tinmoinhadat.vn không chịu trách nhiệm đối với nội dung, lỗi hay lỗi bỏ sót của bất cứ niêm yết bất động sản nào được cung cấp từ phía khách hàng.
tinmoinhadat.vn không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ lỗi sai cũng như bất cứ sự trì hoãn nào có thể xảy ra xuất phát từ việc truyền phát dữ liệu trên internet.
tinmoinhadat.vn hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất cứ lỗi hệ thống hay lỗi công nghệ , những yếu tố có thể làm ngăn cản quá trình tiếp cận của khách đối với website
tinmoinhadat.vn sẽ không sắp đặt, uỷ quyền hay cho phép bất cứ một tổ chức nào đối với các tài liệu của tinmoinhadat.vn trừ khi có văn bản đồng ý chính thức.
2. Các quyền sở hữu trí tuệ
Nội dung trên website tinmoinhadat.vn nói chung do tinmoinhadat.vn , cộng tác viên cá nhân về nội dung, người được cấp phép thứ ba, hoặc những người sử dụng khác cung cấp.

Không được thay đổi, sao chép, mô phỏng, truyền, phân phối, công bố, tạo ra các sản phẩm phái sinh, hiển thị hoặc chuyển giao, hoặc khai thác nhằm mục đích thương mại bất kỳ phần nào của nội dung trên www.tinmoinhadat.vn . Bạn sẽ không có bất kỳ Quyền Sở hữu Trí tuệ nào qua việc tải xuống hoặc in nội dung.
Khách hàng chỉ có thể tải lên tinmoinhadat.vn phần nội dung, không phụ thuộc vào bất kỳ Quyền Sở hữu Trí tuệ nào, hoặc nội dung mà người giữ Quyền Sở hữu Trí tuệ có sự ủy quyền rõ ràng về việc phân tán trên Internet và trên tinmoinhadat.vn mà không có hạn chế gì. Mọi nội dung được đưa ra với sự đồng ý của người sở hữu bản quyền không phải là bạn phải kèm theo câu như “do [tên người chủ sở hữu] sở hữu bản quyền; được dùng theo ủy quyền”.

Khách hàng tự động chấp nhận và/hoặc cam đoan rằng, chủ sở hữu của nội dung đó , hoặc là bạn, hoặc là nhóm thứ ba, đã cho website tinmoinhadat.vn quyền và giấy phép không phải trả tiền bản quyền, lâu dài, không thay đổi, không loại trừ, không hạn chế để sử dụng, mô phỏng, thay đổi, sửa lại, công bố, dịch thuật, tạo các sản phẩm phái sinh, cấp phép con, phân phối, thực hiện và hiển thị nội dung đó, toàn phần hay từng phần, khắp thế giới và/hoặc kết hợp nó với các công việc khác ở dạng bất kỳ, qua các phương tiện truyền thông hoặc công nghệ hiện tại hay sẽ phát triển sau này theo điều khoản đầy đủ của Quyền Sở hữu Trí tuệ bất kỳ trong nội dung đó. Bạn cũng cho phép website tinmoinhadat.vn cấp giấy phép con cho bên thứ ba quyền không hạn chế để thực hiện bất kỳ quyền nào ở trên với nội dung đó. Bạn cũng cho phép người dùng truy cập, xem, lưu và mô phỏng lại nội dung để sử dụng riêng. Bạn cũng cho phép website tinmoinhadat.vn dùng tên và logo công ty vì các mục đích tiếp thị

3. Các liên kết

Bạn hiểu rằng trừ phần nội dung, các sản phẩm và dịch vụ có trên tinmoinhadat.vn , công ty mẹ, hoặc các chi nhánh, cũng như các giám đốc, nhân viên, người làm công và các đại lý tương ứng kiểm soát, cung cấp không chịu trách nhiệm với nội dung, hàng hóa hoặc các dịch vụ của các sites khác trên Internet được kết nối tới hoặc từ tinmoinhadat.vn . Tất cả nội dung, hàng hóa và các dịch vụ đó đều có thể truy cập được trên Internet bởi bên thứ ba độc lập và không phải là một phần của tinmoinhadat.vn hoặc được kiểm soát bởi tinmoinhadat.vn . Website tinmoinhadat.vn không xác nhận và cũng không chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính đầy đủ, tính hữu dụng, chất lượng và tính sẵn sàng của mọi nội dung, hàng hóa hay các dịch vụ có trên các site được kết nối tới hoặc từ tinmoinhadat.vn mà đó là trách nhiệm duy nhất của bên thứ ba độc lập đó, và do vậy việc sử dụng của bạn là sự mạo hiểm riêng của bạn.

tinmoinhadat.vn , công ty mẹ, hoặc các chi nhánh, hoặc các giám đốc, nhân viên, người làm công và các đại lý tương ứng không chịu trách nhiệm pháp lý, trực tiếp hay gián tiếp, với mọi mất mát hay thiệt hại gây ra bởi hoặc bị cho là gây ra bởi việc sử dụng hoặc sự tin cậy của bạn vào mọi nội dung, hàng hóa hoặc các dịch vụ có trên site bất kỳ được kết nối đến hoặc từ tinmoinhadat.vn , hoặc do bạn không thể truy cập lên Internet hay site bất kỳ kết nối đến hoặc từ tinmoinhadat.vn

4. Quy định đăng tin
Tin đăng bằng tiếng Việt, có dấu, chữ thường, chỉ viết hoa đầu câu và danh từ riêng, đúng chính tả; không chứa các từ ngữ dung tục, nhạy cảm, không phù hợp với thuần phong mỹ tục hay các từ ngữ liên quan đến tôn giáo, chính trị; không chèn các ký tự đặc biệt, không cần thiết vào nội dung tin đăng.
Tin đăng phải đúng phân loại, phân mục và địa chỉ bất động sản (BĐS) rao bán/cho thuê.
Giữa các đoạn văn cách nhau không quá 1 hàng ký tự; không để khoảng trống dưới nội dung tin đăng.
Chỉ được phép đăng tin với mục đích rao bán/cho thuê BĐS. Không được đăng các tin chỉ với mục đích quảng cáo, tiếp thị đơn thuần (nghĩa là không cung cấp bất kỳ BĐS cụ thể nào, không thể hiện nhu cầu giao dịch bất động sản).
Không đăng tin trùng lặp dưới bất kỳ hình thức tin đăng nào. Các tin trùng sẽ bị hạ.
Tin rao bán/cho thuê BĐS cần điền đầy đủ các thông tin tại các trường bắt buộc điền thông tin có dấu (*) tại giao diện đăng tin. Các trường thông tin liên quan khác cũng cần điền đầy đủ nếu BĐS rao bán/cho thuê có thông tin.
Nếu tin rao thuộc dự án, cần ghi rõ tên dự án BĐS rao bán/cho thuê.
Quý khách tuyệt đối không sao chép nội dung quảng cáo từ các nhà quảng cáo khác. Trong trường hợp Tinmoinhadat.vn nhận được khiếu nại của khách hàng và xác định được tin rao của Quý khách sao chép nội dung, tin rao của Quý khách có thể bị xóa hoặc chỉnh sửa lại nội dung mà không cần thông báo trước.

5. Chi phí
Chi phí hiện hành được thông báo trên mẫu đơn đặt hàng. Khách hàng có thể trả hàng tháng trong vòng 7 ngày tính từ ngày ghi trên hoá đơn, hoặc trong vòng 30 kể từ ngày ghi trên hoá đơn đối với các tài khoản thương mại.
Trong trường hợp các tài khoản không thanh toán đúng hạn, tinmoinhadat.vn có thể tự đưa ra quyết định:
+ Di rời bất cứ niêm yết bất động sản
+ Chấm dứt thoả thuận
+ Yêu cầu khách hàng trả mọi chi phí cho việc hồi phục các tài khoản quá hạn, bao gồm nhưng không giới hạn đối với các đại lý chi phí hợp pháp.
tinmoinhadat.vn bảo lưu quyền thay đổi chi phí bằng việc đưa ra cho khách hàng thời hạn 30 ngày ghi chú trong biên bản. Khách hàng có thể chấm dứt hợp đồng này bằng biên bản thông báo trong vòng 30 ngày đối với bất cứ chi phí gia tăng khác.Việc thanh toán của khách hàng đối với hoá đơn tiếp theo sẽ được bao gồm cả những thay đổi này.
Khách hàng phải có trách nhiệm pháp lý đối với tất cả các loại thuế, hoặc những phí chi trả khác được đề cập trong bản thoả thuận tại thời điểm ký kết hoặc trong tương lai, trong đó ngoại trừ đối với mọi loại thuế thu nhập của tinmoinhadat.vn
6. Các vấn đề khác
Điều khoản Thoả thuận này bao gồm toàn bộ sự thoả thuận giữa tinmoinhadat.vn và bạn, và thay thế mọi thoả thuận trước đây. Chúng tôi có thể xét lại Điều khoản Thoả thuận này hoặc mọi chính sách khác vào bất cứ lúc nào và đôi khi, sự xem xét lại này sẽ có hiệu lực trong 2 ngày nhờ gửi thông báo về sự xem xét lại đó ở nơi dễ thấy trên tinmoinhadat.vn . Bạn đồng ý xem xét lại Điều khoản Thoả thuận này định kỳ để hiểu về những điều đã được sửa lại đó. Nếu bạn không chấp nhận các sửa đổi này, bạn phải thôi truy cập tới tinmoinhadat.vn Sự tiếp tục truy cập của bạn và việc sử dụng tinmoinhadat.vn sau thông báo về mọi sửa đổi như vậy sẽ được coi chắc chắn là sự chấp nhận tất cả các sửa đổi như vậy.

  • Your SEO optimized title